Valentínska súťaž

Klaudia Krivosudska MUA

In Líčenia Posted

Na facebookovej stránke makeup-artist.sk sa môžete zapojiť do súťaže o 2 vaky plné kozmetiky rôznych značiek z výstavy GLOW vo Viedni. Veľa šťastia.

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE:

 1. Súťaž je organizovaná usporiadateľom, ktorým je Klaudia Krivosudská, MUA.
 2. Súťaž trvá od 04.02.2020 do 16.02.2020 2019 do polnoci.
 3. Súťaže sa môže zúčastniť osoba žijúca na Slovensku s užívateľským profilom na sociálnej sieti Facebook.
 4. Podmienkou pre zapojenie sa do súťaže je pridanie sa medzi fanúšikov stránky makeup-artist.sk a komentovanie súťažného postu podľa uvedených pokynov v danom poste.
 5. Výhrou v súťaži sú 2 vaky plné kozmetiky z výstavy GLOW vo Viedni. Vak obsahuje 17 ks kozmetiky rôznych značiek.
 6. Podmienkou na získanie výhry je splnenie podmienok súťaže.
 7. Výherca súťaže bude losovaný zo všetkých zapojených súťažiacich, ktorý splnili podmienky súťaže.
 8. Výherca bude oznámený najneskôr do 22.12.2019.
 9. Ak si výherca nemôže osobne prevziať výhru, bude mu poslaná poštou na adresu výhercu hneď po ukončení súťaže.
 10. Výherca stráca nárok na výhru, ak sa po vyhlásení výsledkov súťaže neskontaktuje s organizátorom súťaže do 1 týždňa od vyhlásenia výsledkov súťaže. V takomto prípade bude vylosovaný druhý výherca v poradí.
 11. Účastníci súťaže sa v prípade výhry zaväzujú poskytnúť organizátorovi súťaže svoje kontaktné údaje, ktoré budú slúžiť iba na skontaktovanie sa s výhercom.
 12. Účastníci súťaže sú povinný poskytnúť organizátorovi súťaže v prípade výhry prehlásenie súťažiaceho o tom, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.
 13. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

 

0 Comments

Leave a Comment