SÚŤAŽ!!!

Klaudia Krivosudska MUA

In Líčenia Posted

Na facebookovej stránke makeup-artist.sk sa môžete zapojiť do súťaže o kozmetickú sadu Rimmel Scandal Eyes Reloaded pre Vás a kozmetickú sadu Rimmel Extra Super Lash pre osobu, ktorú označíte v komentári.

Veľa šťastia.

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE:

 1. Súťaž je organizovaná usporiadateľom, ktorým je Klaudia Krivosudská, MUA.
 2. Súťaž trvá od 11.12.2018 do 20.12.2018 do polnoci..
 3. Súťaže sa môže zúčastniť osoba žijúca na Slovensku s užívateľským profilom na sociálnej sieti Facebook.
 4. Podmienkou pre zapojenie sa do súťaže je pridanie sa medzi fanúšikov stránky makeup-artist.sk, zdieľanie príspevku a komentovanie súťažného postu podľa uvedených pokynov v danom poste.
 5. Výhrou v súťaži je kozmetická sada Rimmel Scandal Eyes Reloaded a kozmetická sada Rimmel Extra Super Lash.
 6. Podmienkou na získanie výhry je splnenie podmienok súťaže.
 7. Výherca súťaže bude losovaný zo všetkých zapojených súťažiacich, ktorý splnili podmienky súťaže.
 8. Výherca bude oznámený najneskôr do 22.12.2018.
 9. Ak si výherca nemôže osobne prevziať výhru, bude mu poslaná poštou na adresu výhercu hneď po ukončení súťaže.
 10. Výherca stráca nárok na výhru, ak sa po vyhlásení výsledkov súťaže neskontaktuje s organizátorom súťaže do 1 týždňa od vyhlásenia výsledkov súťaže. V takomto prípade bude vylosovaný druhý výherca v poradí.
 11. Účastníci súťaže sa v prípade výhry zaväzujú poskytnúť organizátorovi súťaže svoje kontaktné údaje, ktoré budú slúžiť iba na skontaktovanie sa s výhercom.
 12. Účastníci súťaže sú povinný poskytnúť organizátorovi súťaže v prípade výhry prehlásenie súťažiaceho o tom, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.
 13. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

 

0 Comments

Leave a Comment