SÚŤAŽ

Klaudia Krivosudska MUA

In Líčenia Posted

Na facebookovej stránke makeup-artist.sk sa môžete zapojiť do súťaže o profesionálne fotenie (www.svadbafilm.sk) s profi vizážou odo mňa.

Veľa šťastia.

ŠTATÚT SÚŤAŽE:

 1. Súťaž je organizovaná usporiadateľom, ktorým je Klaudia Mchantaf, MUA.
 2. Súťaž trvá od 19.8.2020 do 6.9.2020 do polnoci.
 3. Súťaže sa môže zúčastniť osoba žijúca na Slovensku s užívateľským profilom na sociálnej sieti Facebook.
 4. Podmienkou pre zapojenie sa do súťaže je komentovanie súťažného postu podľa uvedených pokynov v danom poste.
 5. Výhrou v súťaži je profesionálne fotenie s www.svadbafilm.sk a profi vizáž odo mňa.
 6. Podmienkou na získanie výhry je splnenie podmienok súťaže.
 7. Výherca súťaže bude losovaný zo všetkých zapojených súťažiacich, ktorý splnili podmienky súťaže.
 8. Výherca bude oznámený najneskôr do 8.9.2020.
 9. Výherca stráca nárok na výhru, ak sa po vyhlásení výsledkov súťaže neskontaktuje s organizátorom súťaže do 1 týždňa od vyhlásenia výsledkov súťaže. V takomto prípade bude vylosovaný druhý výherca v poradí.
 10. Účastníci súťaže sa v prípade výhry zaväzujú poskytnúť organizátorovi súťaže svoje kontaktné údaje, ktoré budú slúžiť iba na skontaktovanie sa s výhercom.
 11. Účastníci súťaže sú povinný poskytnúť organizátorovi súťaže v prípade výhry prehlásenie súťažiaceho o tom, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.
 12. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

0 Comments

Leave a Comment